MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Christianebo er en aldersintegreret institution med ca. 65 børn i alderen 10 måneder til 6 år. Børnene er inddelt i aldersopdelte grupper.

Præsentation af børnehuset

Vores barne- og læringssyn bygger på en ligeværdig og anerkendende tilgang til barnet, hvor barnet er medskabende og aktivt lærende igennem leg. Vi ser børnene som sociale kompetente individer, der er nysgerrig deltagende, undrer sig og er parate til at blive udfordret.

Kontakt

Børnehusleder Line Bjørk Petersen
Telefon 39 67 97 54

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021, Børnehuset Christianebo